Tatjana Bosnjak

Bilde av Tatjana Bosnjak
English version of this page
Rom 483
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 OSLO

Faglige interesser

Interessert i hvordan ulike legemidler og substanser påvirker kroppen vår, dvs. farmakologi. Forskningsgruppen min studerer proteolytiske enzymer med spesielt fokus på cystein proteaser (legumain, cathepsiner) og hvilke roller disse enzymene har i normal fysiologi og ved sykdommer. Vi studerer samspillet mellom og effekter av legemidler på cysteinproteaser og deres kroppsegne inhibitorer (cystatiner) ved kreft og aterosklerose. Det generelle målet av doktorgradsprosjektet mitt er å belyse de cellulære og molekylære mekanismer av legumain og cystein katepsiner i benremodelleringen og beincellefunksjoner under fysiologiske og patologiske tilstander av bentap og som mulige farmakologiske målmolekyler ved patologiske tilstander i bein.

Emneord: ProTarg, Proteaser, Proteases, Legumain, Cysteinproteaser, Cysteine proteases, Farmakologi, Life Science, Farmasi, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Cathepsiner, Cystatin, Legemidler, Biokjemi, Onkologi/kreft, Fysiologi

Publikasjoner

  • Bosnjak, Tatjana; Solberg, Rigmor; Hemati, Paya Diana; Jafari, Abbas; Kassem, Moustapha & Johansen, Harald Thidemann (2019). Lansoprazole inhibits the cysteine protease legumain by binding to the active site. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.  ISSN 1742-7835.  125(2), s 89- 99 . doi: 10.1111/bcpt.13230
  • Lunde, Ngoc Dieu Nguyen; Bosnjak, Tatjana; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2019). Mammalian legumain - A lysosomal cysteine protease with extracellular functions?. Biochimie.  ISSN 0300-9084.  166, s 77- 83 . doi: 10.1016/j.biochi.2019.06.002 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Ciyow, Nasra; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2020). Effekt av teriparatid på differensiering og regulering av cysteinproteaser i osteoblaster.
  • Mohanachandran, Arthii; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2020). Differensiering av RAW264.7 til osteoklaster og karakterisering av cysteinproteaser i osteoklaster.
  • Awale, Mustafa; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2019). Effekten av kjønnshormoner på differensiering av stamceller til osteoblaster og regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin B.
  • Bosnjak, Tatjana; Solberg, Rigmor; Arnekleiv, Guro L.; Nilsen, Hilde; Jafari, Abbas; Bassatne, A.; Fuleihan, G.E.H.; Kassem, Moustapha & Johansen, Harald Thidemann (2019). Vitamin D3 upregulates legumain in the early phase of osteoblast differentiation.
  • Bosnjak, Tatjana; Hemati, Paya Diana; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2018). Cysteine proteases as Targets for Proton Pump Inhibitors (PPIs).
  • Bosnjak, Tatjana; Hemati, Paya Diana; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2017). Legumain as a target for proton pump inhibitors (PPIs): Importance for off-target effects of PPIs?.
  • Hemati, Paya Diana; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2017). The Proton Pump Inhibitor Lansoprazole Inhibits Protease Activity of Legumain.
  • Solberg, Rigmor; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Jafari, Abbas; Kassem, Moustapha & Johansen, Harald Thidemann (2017). Regulation of legumain and cysteine cathepsins during differentiation of human bone marrow stromal cells towards osteoblasts.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2016 11:19 - Sist endret 13. sep. 2019 14:51

Forskergrupper