Arrangementer

Tidligere

Tid: 18. mars 2021 18:0018:45

Få svar på spørsmål om studier, studentlivet og jobbmuligheter.

Tid og sted: 28. nov. 2019 10:3012:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Feil og avvik ved legemiddelhåndtering av smertestillende legemidler i sykehus

Tid og sted: 14. okt. 2019 13:3015:00, Rom 298B

Tittel: AQP4 Expression and Distribution in Mice With Heterozygous Targeted Deletion of Aqp4

Tid og sted: 21. aug. 2019 10:3012:30, Gydas vei 8

Tittel:SafeStart - en fremtidig apotektjeneste? Farmasøyters synspunkter og erfaringer

Tid og sted: 26. juni 2019 10:0011:30, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel:Effekten av oksaliplatin og pregabalin i mus og PC-12 celler

Effects of Oxaliplatin and Pregabalin in Mice and PC-12 Cells

Tid og sted: 18. juni 2019 10:0011:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Natural deep eutectic solvents - Characterization and interactions with artificial membranes

Tid og sted: 14. juni 2019 09:0010:30, FAI 298B

Tittel: Assessing methods for bioprospecting of marine algae for antimicrobial agents

Tid og sted: 13. juni 2019 11:0012:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Studies of atorvastatin on regulation of smooth muscle cell differentiation and on cysteine proteases

Tid og sted: 13. juni 2019 11:0012:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Pektiner i tomat ved modning

Tid og sted: 13. juni 2019 09:0011:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Studier av kjønnshormoner på differensiering av stamceller til osteoblaster og regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin B

Tid og sted: 13. juni 2019 09:0010:30, FAI 298

Tittel: Developing a method to measure tacrolimus-induced tremor in kidney-transplant recipients

Tid og sted: 13. juni 2019 09:0010:30, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin og effekt på proteiner viktige for læring og hukommelse. In vivo og ex vivo studier i rotte

Tid og sted: 12. juni 2019 09:3011:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Microsampling i kombinasjon med tryptisk proteolyse og epitopfisking før LC-MS/MS analyse

Tid og sted: 12. juni 2019 09:3011:00, Legemiddelkjemi Fysikkbygning

Tittel: Synthetic Studies Towards an Analog of the Specialized Pro-resolving Mediator RvD1n-3 DPA

Tid og sted: 12. juni 2019 09:0010:30, Farmasøytisk kjemi rom297

Tittel:Utvikling av elektromembranekstraksjon-chip koblet direkte til kapillærelektroforese

Tid og sted: 11. juni 2019 12:3014:00, 279 i Fysikkbygningen

Tittel: New prodrugs of the natural product myxin as new potential drugs against acute myeloid leukemia (AML)

Tid og sted: 11. juni 2019 12:0013:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Sikkerhetsfarmakologiske studier av antidepressiva- mulige effekter in vivo og i nevronkulturer

Tid og sted: 11. juni 2019 10:3011:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Effekt av hemodialyse på CYP3A-aktivitet i pasienter med terminal nyresvikt

Tid og sted: 11. juni 2019 09:0011:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: How does exposure to valproic acid and lamotrigine during pregnancy affect foetal neuronal development? A pharmacology study exploring effects in vivo and in vitro in chicken embryos and PC12-cells

Tid og sted: 11. juni 2019 08:3010:10, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Kort- og langtidseffekt av gastrisk bypass-operasjon på in vivo CYP3A-aktivitet i pasienter med sykelig overvekt

Tid og sted: 11. juni 2019 08:3010:00, 279 i Fysikkbygningen

Tittel: Nye sink-chelaterende forbindelser som mulige nye legemidler mot antibiotisk resistens (ZinChel)

Tid og sted: 7. juni 2019 11:3013:00, Seminarrom 475

Tittel: HCAR1-dependent Effect of Therapeutic Lactate in Post-Stroke Pathophysiology in Mice

Tid og sted: 7. juni 2019 09:0010:30, Seminarrom 475

Tittel: Effekter av laktat via laktatreseptor HCAR1 ved iskemisk hjerneslag

Tid og sted: 5. juni 2019 12:0013:30, Farmasøytisk institutt 297

Tittel: Formation and Duration of Pluronic Gels at Different Conditions

Tid og sted: 5. juni 2019 12:0013:30, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Skjelettmuskelceller isolert fra musculus vastus lateralis og musculi interspinales har ulike egenskaper i kultur