Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 28. mai 2019 13:00 - 14:30, Farmasøytisk institutt 297

Tittel: Betydning av kombinasjonsbruk med valproat for serumkonsentrasjoner av klozapinmetabolitter og risiko for terapisvikt ved klozapinbehandling

Tid og sted: 29. mai 2019 09:00 - 11:00, 298 Farmasøytisk inst.

Tittel: Solid lipid nanoparticle-loaded buccal films: Initial stages in the development of a novel paediatric formulation

Tid og sted: 29. mai 2019 10:00 - 11:00, Farmasøytisk inst. 298

Tittel:

 

Kombinert betydning av CYP2C19- og CYP2D6-genotype for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram

 

Tid og sted: 29. mai 2019 13:00 - 14:00, FAI 298

Tittel: Variasjon i serotonintransportørgenet SLC6A4

og betydningen for terapisvikt av escitalopram

Tid og sted: 3. juni 2019 09:00 - 11:00, Rom 297 FAI

Tittel: From univariate to multivariate evaluation of 3D printing parameters of solid dosage forms

Tid og sted: 3. juni 2019 09:00 - 11:00, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Metabolisme i pankreasceller: Forskjeller mellom kreftcellelinjen Panc-1 og humane primære epitelceller fra pankreas (hPEC)

Tid: 3. juni 2019 09:30 - 11:00

Tittel: Magnetic Molecularly Imprinted Polymers as a Tool in LC-MS/MS Protein Analysis: Characterization and method development

Tid og sted: 3. juni 2019 11:00 - 12:30, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Phenotypic Characterization of Primary Human Pancreatic Adenocarcinoma Cell Lines

Tid og sted: 3. juni 2019 11:00 - 12:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Kan veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler påvirke symptombyrde og inhalasjonsteknikk hos personer med kols innlagt på sengepost? - En randomisert, kontrollert pilotstudie

Tid og sted: 3. juni 2019 12:00 - 13:30, Fysikkbygningen 279

Tittel: Den sink-chelaterende adjuvansforbindelsen ZN148 - Effekt på biofilm av metallo-beta-laktamase produserende Escherichia coli

Tid og sted: 3. juni 2019 13:00 - 14:00, FAI 298

Tittel: Synthesis and evaluation of new dual inhibitors for c-Met and Wnt

 

Tid og sted: 4. juni 2019 09:00 - 10:00, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Funksjonen av Plin2 i muskel og lever

Tid og sted: 4. juni 2019 11:00 - 12:00, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Påvirker endret aktivitet av diacylglyserol acyltransferase 1 og 2 glukosemetabolismen i humane skjelettmuskelceller?

Tid og sted: 5. juni 2019 10:00 - 11:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Samfunnservervet pneumoni ved St. Olavs hospital HF - Kartleggingsstudie for 2018

Tid og sted: 5. juni 2019 12:00 - 13:30, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Skjelettmuskelceller isolert fra musculus vastus lateralis og musculi interspinales har ulike egenskaper i kultur

Tid og sted: 5. juni 2019 12:00 - 13:30, Farmasøytisk institutt 297

Tittel: Formation and Duration of Pluronic Gels at Different Conditions

Tid og sted: 7. juni 2019 09:00 - 10:30, Seminarrom 475

Tittel: Effekter av laktat via laktatreseptor HCAR1 ved iskemisk hjerneslag

Tid og sted: 7. juni 2019 11:30 - 13:00, Seminarrom 475

Tittel: HCAR1-dependent Effect of Therapeutic Lactate in Post-Stroke Pathophysiology in Mice

Tid og sted: 11. juni 2019 08:30 - 10:00, 279 i Fysikkbygningen

Tittel: Nye sink-chelaterende forbindelser som mulige nye legemidler mot antibiotisk resistens (ZinChel)

Tid og sted: 11. juni 2019 09:00 - 11:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: How does exposure to valproic acid and lamotrigine during pregnancy affect foetal neuronal development? A pharmacology study exploring effects in vivo and in vitro in chicken embryos and PC12-cells

Tid og sted: 11. juni 2019 10:30 - 11:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Effekt av hemodialyse på CYP3A-aktivitet i pasienter med terminal nyresvikt

Tid og sted: 11. juni 2019 12:00 - 13:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Sikkerhetsfarmakologiske studier av antidepressiva- mulige effekter in vivo og i nevronkulturer

Tid og sted: 11. juni 2019 12:30 - 14:00, 279 i Fysikkbygningen

Tittel: New prodrugs of the natural product myxin as new potential drugs against acute myeloid leukemia (AML)

Tid og sted: 12. juni 2019 09:00 - 10:30, Farmasøytisk kjemi rom297

Tittel:Utvikling av elektromembranekstraksjon-chip koblet direkte til kapillærelektroforese

Tid og sted: 12. juni 2019 09:30 - 11:00, Legemiddelkjemi Fysikkbygning

Tittel: Synthetic Studies Towards an Analog of the Specialized Pro-resolving Mediator RvD1n-3 DPA