2012

Tidligere

Tid og sted: 2. nov. 2012 10:00, ZEB, rom 271

Tittel: Molekylære studier av BC1060 - et putativt adhesjonsprotein involvert i biofilmdannelse i Bacillus cereus - gruppen.

Intern veileder: Ole Andreas Økstad

Tid og sted: 31. okt. 2012 09:00, Farmasøytisk institutt, rom 413E

Tittel: Studier i adenokarsinomceller fra bukspyttkjertel: Stimulering av cellemigrasjon og involverte signalveier. 

Internveileder: Hege Thoresen

Ekstern veileder: Dagny Lise Sandnes

Tid og sted: 26. okt. 2012 09:00, Farmasøytisk institutt, rom 413E

Tittel: Perilipin-2s rolle i fettsyre- og glukosemetabolisme i skjelettmuskel - Studier på muskelceller fra Plin2-knockout-mus

Internveiledere: Arild Rustan, Hege Thoresen og Siril Bakke

Ekstern veileder: Knut Tomas Dalen

Tid og sted: 25. okt. 2012 10:00, Farmasøytisk institutt, rom 220

Tittel: Apotekansattes erfaringer, holdninger og kunnskaper rundt homøopatiske medisiner.

Veileder: Professor Else-Lydia Toverud

Tid: 22. okt. 2012

Tittel: Identifisering av interaksjonspartnere i SeqA proteinet ved å søke etter multikopi suppressor gener.

Veileder: Professor II Kirsten Skarstad

Tid og sted: 16. okt. 2012 13:00, Farmasøytisk institutt, 3.etg.

Tittel:  Antikolinerg aktivitet i lupinbønner og antikolinerg belastning hos hoftebruddspasienter.

Veiledere: Professor Espen Molden og Førsteamanuensis Hilde Barsett.

Tid og sted: 16. okt. 2012 11:00, Farmasøytisk institutt, rom 365

Tittel: Effekt av alginat på legumain, en protease involvert i kreftutvikling.

Veileder: Førsteamanuensis Anne Berit C. Samuelsen

Tid og sted: 15. juni 2012 11:00, Farmasibygningen, Auditorium 1

Samfunnsmessig verdsetting av framtidige helsegevinster i forhold til helsegevinster som oppnås nå.

Tid og sted: 15. juni 2012, Farmasibygningen, auditorium 2

Eldre pasienter med hoftebrudd - En undersøkelse av legemidlers innflytelse på mortalitet og risiko for nye brudd.

Tid og sted: 14. juni 2012 13:00, Farmasibygningen, auditorium 1

Kostnader ved sykefravær

Tid og sted: 13. juni 2012 11:00, Farmasibygningen, rom 227

Legemiddelsamtaler i apotek - Hvilket informasjonsbehov har eldre legemiddelbrukere i Oslo?

Tid og sted: 12. juni 2012 09:00, Farmasibygningen, rom 413E

Nye lever-X-reseptor-ligander: mulige legemidler for behandling av type 2-diabetes og fedme.

Tid og sted: 11. juni 2012 09:00, Farmasibygningen, rom 220

Syntetiske studier mot nye analoger av 22 (S)-hydroksykolesterol

Tid og sted: 8. juni 2012 10:00, Farmasibygningen, rom 220

Utskillelse av testosteronmetabolitter i urin etter anvendelse av testosteron i forskjellige applikasjonsformer

Tid og sted: 7. juni 2012 13:00, Farmasibygningen, rom 220

Effekt av IL-6 og IFN - _ 2b på CYP3A4-mediert metabolisme av Midazolam i THLE-celler

Tid og sted: 7. juni 2012 11:00, Farmasibygningen, rom 220

Effekt av IL-6 på CYP3A4-mediert metabolisme av Midazolam i THLE-celler

 

Tid og sted: 6. juni 2012 14:00, Farmasibygningen, rom 227

Væskefasemikroekstraksjon av peptider

Tid: 6. juni 2012 14:00

LC-MS/MS-differensiering av neuronspesifikk enolase i serum.Et potensielt verktøy innen diagnose av småcellet lungekreft

Tid og sted: 6. juni 2012 12:45, Farmasibygningen, auditorium 1

Tap i verdiskapning ved kortvarige sykefravær. En empirisk undersøkelse av kompensasjonsmekanismer i ulike bransjer

Tid og sted: 6. juni 2012 11:30, Kjemisk institutt, rom Ø108

Karakterisering og metabolomanalyse av tarmkreftceller behandlet med en Wnt/tankyrase-hemmer

Tid og sted: 6. juni 2012 10:45, Farmasibygningen, rom 205

Kan BK 1-5s rolle i hereditært angioødem bestemmes? Validering av en LC-MS/MS metode i humant fullblod

Tid og sted: 6. juni 2012 10:30, Farmasibygningen, rom 343

10 medisinplanter fra Burma

Tid og sted: 6. juni 2012 10:00, Helga Engs hus, rom U29

Mekanismer involvert i TPCS2a-PDT-resistens i en doxorubicin-resistent cellelinje - Hvordan kan PCI omgå resistensen?

Tid og sted: 6. juni 2012 09:00, Farmasibygningen, rom 343

10 medisinplanter fra Burma

Tid og sted: 6. juni 2012 08:30, Kjemisk institutt, rom Ø108

Bestemmelse av oksysteroler i hedgehogsignalveien i kreftstamceller med kapillær væskekromatografi-massespektrometri