2012 - Side 2

Tid og sted: 6. juni 2012 08:30, Kjemisk institutt, rom Ø108

Bestemmelse av oksysteroler i hedgehogsignalveien i kreftstamceller med kapillær væskekromatografi-massespektrometri

Tid og sted: 6. juni 2012, ZEB-bygget, rom 2U55

Molekylære mekanismer for naturlig immunitet mot infeksiøst lakseanemi virus og infeksiøst pankreatisk nekrose virus

Tid: 6. juni 2012

Norske allmennlegers holdninger til og erfaring med generisk substitusjon i apotek

Tid og sted: 5. juni 2012 10:00, Helga Engs hus, rom 231

Synthesis and characterization of lipophilic derivates of furosemide as potential aquaporin-4 (AQP4) inhibitors

Tid og sted: 5. juni 2012 10:00, Farmasibygningen, rom 413E

Farmakodynamiske biomarkører for immundempende behandling hos nyretransplanterte: metabolsk aktivitet, IMPDH-aktivitet, purinbaser og cytokiner som mulige markører for effekten av immundempende legemidler

Tid og sted: 5. juni 2012 09:00, Farmasibygningen, rom 220

Aldersbetinget variasjon i serumkonsentrasjon av venlafaksin og escitalopram i relasjon til CYP-fenotype

Tid og sted: 4. juni 2012 14:30, Farmasibygningen, rom 413E

Studier av lipolyse i humane myotuber fra normal vektige, fedme og fedme med type 2-diabetes.

Tid og sted: 4. juni 2012 14:00, Farmasibygningen, rom 220

Optimalisering og innovativ anvendelse av elektromembranekstraksjon fra spytt

Tid og sted: 4. juni 2012 13:00, ZEB-bygget, rom 2U55

Biofilm formation in Bacillus Thuringiensis - Functional analysis of three putative cyclic di - GMP signaling proteins and a potential downstream effector

Tid og sted: 4. juni 2012 12:00, Farmasibygningen, rom 220

Elektromembranekstraksjon av peptider fra vandige prøver

Tid og sted: 4. juni 2012 10:00, Helga Engs hus, rom U36

The effect of Sitagliptin treatment on glucose metabolism and endothelial function in renal transplant recipients

Tid og sted: 4. juni 2012 10:00, Forskningsparken, møterom NCMM

Development of specific inhibitors of the PKA-AKAP-18-DELTA Phospholamban complex

Tid og sted: 4. juni 2012 09:00, Helga Engs hus, rom U29

Betydningen av samtidig bruk av intiepileptika for serumkonsentrasjon av olanzapin og metabolitter

Tid og sted: 1. juni 2012 10:30, Helga Engs hus, rom 232

Er cysteinproteasene legumain og cathepsin B involvert i statinindusert myotoksisitet?

Tid og sted: 1. juni 2012 10:00, Helga Engs hus, seminarrom 233

Photochemical internalization (PCI) of immunotoxins directed against putative cancer stem cell markers in triple-negative breast cancer and malignant melanoma

Tid og sted: 1. juni 2012 10:00, Helga Engs hus, rom 231

Effekter av elektrisk stimulering av humane skjelettmuskelceller fra ulike donorgrupper: normalvektige, ekstremt overvektige og ekstremt overvektige med type 2-diabetes

Tid og sted: 1. juni 2012 09:00, Helga Engs hus, rom 232

Atorvastatin hemmer aktiviteten av cysteinproteaser og stimulerer sekresjonen av MMP-9

Tid og sted: 1. juni 2012 09:00, Fysikkbygningen, rom Ø279

Syntetiske studier mot resolvin D1 analoger

Tid og sted: 1. juni 2012 09:00, Helga Engs hus, rom 231

NCU-G1s rolle i energimetabolismen i skjelettmuskel. Mulig modulator av PPAR og potensiell betydning for metabolsk syndrom

Tid: 1. juni 2012

Syntese av potensielle peroksisom proliferator - aktiverte reseptor __  antagonister.

Tid og sted: 29. mai 2012 11:15, Farmasibygningen, auditorium 2

Utfordringer for farmasøyter ved betjening av innvandrerkunder på norske apotek

Tid og sted: 22. mai 2012 14:30, Farmasibygningen, rom 227

Legemiddelbruk blant gravide i Russland - En undersøkelse blant 1026 kvinner

Tid og sted: 22. mai 2012 13:00, Farmasibygningen, rom 227

Eksponering hos gravide og ammende - Hvordan rådgir Giftinformasjonen og hvilke konsekvenser har rådgivningen?

Tid og sted: 22. mai 2012 11:00, Farmasibygningen, auditorium 1

Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali - Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

Tid og sted: 22. mai 2012 09:30, Farmasibygningen, auditorium 1

Bruk av urtemedisin blant gravide i Mali