2012 - Side 3

Tid og sted: 11. mai 2012 11:00, Farmasibygningen, rom 220

Syntese og biologisk evaluering av nye legumainsubstrater med antineoplastisk effekt, som mulige selektive hemmere av tumorvekst

Tid: 20. apr. 2012

Bruk av in situ proximity ligation assay (PLA) for studier av CK52 interaksjoner i HeLa celler