Mastereksamen: Kari Christiane Bjerknes

Kan BK 1-5s rolle i hereditært angioødem bestemmes? Validering av en LC-MS/MS metode i humant fullblod

Ekstern veileder: Erik Waage Nielsen
Interne veiledere: Leon Reubsaet, Harald Thidemann Johanssen og Knut Fredrik Seip

Publisert 23. mai 2012 09:06