Mastereksamen: Cathrine Elisabeth Olsen

Mekanismer involvert i TPCS2a-PDT-resistens i en doxorubicin-resistent cellelinje - Hvordan kan PCI omgå resistensen?

Eksterne veiledere: Anette Weyergang og biveileder Pål Kristian Selbo
Intern veileder: Kristian Berg

Publisert 23. mai 2012 08:45