Mastereksamen: Philip Fleischer

Effekt av IL-6 på CYP3A4-mediert metabolisme av Midazolam i THLE-celler

 

Interne veiledere: Hege Christensen, Anders Åsberg og Espen Molden

Publisert 24. mai 2012 14:07