Mastereksamen: Tor Arne Hotvedt

Effekt av IL-6 og IFN - _ 2b på CYP3A4-mediert metabolisme av Midazolam i THLE-celler

Interne veiledere: Hege Christensen, Anders Åsberg og Espen Molden

Publisert 24. mai 2012 14:11 - Sist endret 24. mai 2012 14:11