Mastereksamen: Khanh Huynh

Karakterisering og metabolomanalyse av tarmkreftceller behandlet med en Wnt/tankyrase-hemmer

Eksterne veiledere: Elsa Lundanes, Stefan Krauss, Steven Wilson og Jo Waaler
Intern veileder: Stig Pedersen-Bjergaard

Publisert 23. mai 2012 09:03