Mastereksamen: Eivind Kobbevik

Samfunnsmessig verdsetting av framtidige helsegevinster i forhold til helsegevinster som oppnås nå.

Intern veileder: Erik Nord

Publisert 1. juni 2012 09:00