Mastereksamen: Sandra Gransbråten Løvbak

LC-MS/MS-differensiering av neuronspesifikk enolase i serum.Et potensielt verktøy innen diagnose av småcellet lungekreft

Interne veiledere: Leon Reubsaet, Trine Grønhaug Halvorsen og Silje Bøen Torsetnes

Publisert 5. juni 2012 09:31