Mastereksamen: Luan Minh Nguyen

Syntese og biologisk evaluering av nye legumainsubstrater med antineoplastisk effekt, som mulige selektive hemmere av tumorvekst

Interne veiledere: Pål Rongved, Alexander Åstrand, Harald Thidemann Johansen og Rigmor Solberg

Publisert 18. mai 2012 08:57