Mastergradseksamen - Anna Armika Tussilago Nyman

Tittel:  Antikolinerg aktivitet i lupinbønner og antikolinerg belastning hos hoftebruddspasienter.

Veiledere: Professor Espen Molden og Førsteamanuensis Hilde Barsett.

Publisert 19. okt. 2012 09:30