Mastergradseksamen - Elena Haugen

Tittel: Molekylære studier av BC1060 - et putativt adhesjonsprotein involvert i biofilmdannelse i Bacillus cereus - gruppen.

Intern veileder: Ole Andreas Økstad

Publisert 19. okt. 2012 13:39