Mastergradseksamen - Furat Faiq Ibrahim

Tittel: Studier i adenokarsinomceller fra bukspyttkjertel: Stimulering av cellemigrasjon og involverte signalveier. 

Internveileder: Hege Thoresen

Ekstern veileder: Dagny Lise Sandnes

Publisert 19. okt. 2012 09:54