Mastergradseksamen - Hong Hoa Thi Truong

Tittel: Effekt av alginat på legumain, en protease involvert i kreftutvikling.

Veileder: Førsteamanuensis Anne Berit C. Samuelsen

Publisert 19. okt. 2012 09:34 - Sist endret 19. okt. 2012 09:40