Mastergradseksamen - Karoleen Kamlow

Tittel: Identifisering av interaksjonspartnere i SeqA proteinet ved å søke etter multikopi suppressor gener.

Veileder: Professor II Kirsten Skarstad

Publisert 19. okt. 2012 09:38 - Sist endret 19. okt. 2012 09:39