Mastereksamen: Ann Helene Snilsberg

Immunoaffinitets-MS som nytt anti - dopingverktøy. Bestemmelse av hCG i urin og serum.

Interne veiledere: Leon Reubsaet, Trine Grønhaug Halvorsen og Hanne Lund

Publisert 18. mai 2012 09:17