Mastereksamen: Thomas Selmer Svendsen

Utskillelse av testosteronmetabolitter i urin etter anvendelse av testosteron i forskjellige applikasjonsformer

Ekstern veiledeer: Ingunn Hullstein
Intern veileder: Peter Hemmersbach

Publisert 23. mai 2012 09:11