Mastereksamen: Tarin Viyan

Nye lever-X-reseptor-ligander: mulige legemidler for behandling av type 2-diabetes og fedme.

Interne veiledere: Hege Thoresen, Arild Rustan og Eili Tranheim Kase

Publisert 18. mai 2012 15:05 - Sist endret 5. juni 2012 11:07