2013

Tidligere

Tid og sted: 31. jan. 2014 09:15, Farmasibygget, rom 365

10 medisinplanter fra Burma. En litteraturstudie over fytokjemi, farmakologiske effekt og terepeutiske potensiale.

Tid og sted: 12. nov. 2013 09:00, Farmasibygn. rom 220

Bruk av Benzodiazepiner og Z-hypnotika blant pasienter i legemiddelassister rehabilitering (LAR) - Før og etter innføringen av nasjonale faglige retningslinjer i 2010

Tid og sted: 30. okt. 2013 09:15, Farmasibygget, rom 368

Plant Monographs for The African Pharmacopeia. Biophytum umbraculum Welw. & Ximenia americana L.

Tid og sted: 29. okt. 2013 09:30, ZEB-bygget, rom 271

Antibiotika sensitivitet for behandling av francisellose i en sebra fisk infeksjonsmodell og ekspresjonskarakterisering av virulensfaktorer hos bakterien Francisella noatunensis.

Tid og sted: 21. juni 2013 09:00, Fysikkbygn. rom Ø279

Syntetiske studier mot Fosfat Prodrugs av 1,2,3-Triazol Analoger av CA-1 og CA-4

Tid og sted: 19. juni 2013 13:30, Farmasibygn. rom 220

Produksjon av beta-emitteren lutetium-177 (Lu-177) ved nøytronbestråling og merking til peptider med medisinsk anvendelse

Tid og sted: 19. juni 2013 11:00, Farmasibygn. rom 368

Struktur- og aktivitetsstudier av polysakkarider isolert fra tre maliske medisinplanter - Lippia chevalieri, Cassia occidentalis og Spilanthes oleracea

Tid og sted: 14. juni 2013 11:00, ZEB-bygn. rom 2u55

Biofilm dannelse i Bacillus thuringiensis - Konsentrasjon av overekspresjons-kloner og gendelesjons-mutanter for funksjonell analyse av to putative c-di-GMP effektor proteiner fra B. thuringiensis 407

 

Tid: 13. juni 2013 14:00

Development and derivatization of small molecular disruptors of the AKAP18δ-Phospholamban complex

Tid: 13. juni 2013 13:00

10 medisinplanter fra Burma

Tid og sted: 13. juni 2013 11:00, Farmasibygn. rom 368

Immunmodulerende polysakkarider fra E.senegalensis, en medisinplante fra Mali brukt mot malaria

Tid og sted: 12. juni 2013 10:15, Farmasibygn. rom 220

Test av ny metode, EPO WGA MAIIA, for påvisning av rekombinant EPO i blod etter mikroinjeksjoner

Tid og sted: 12. juni 2013 10:00, Farmasibygn. aud. 1

En skreddersydd immunocapture-LC-MS/MS-metode for diagnose av småcellet lungekreft - Multipleksing og differensiering av ProGRP- og NSE-varianter.

Tid og sted: 12. juni 2013 10:00, ZEB-bygn. rom 271

Utforsking av faktorer som kan påvirke vekst hos Francisella noatunensis subsp. i laboratoriet og kloning av clpB for funksjonsanalyser av proteinet clpB hos F. noatunensis subsp. noatunensis.

Tid og sted: 11. juni 2013 13:00, Farmasibygn. rom 220

Elektromembranekstraksjon med forskjellig væskemembraner.

Tid og sted: 11. juni 2013 12:00, ZEB-bygn. rom 2u64

Gentoksisk effekt av glutamat og glukokortikoider på nevronale celler

Tid og sted: 11. juni 2013 10:15, Farmasibygn.

Effekt av β-glukan fra gjær på legumainaktivitet

Tid og sted: 11. juni 2013 10:00, Farmasibygn. rom 220

Elektromembranekstraksjon under forskjellige ioniske styrker

Tid og sted: 10. juni 2013 13:00, Farmasibygn. rom 220

Utvikling og karakterisering av en elektromembranekstraksjonsprobe direkte koblet til massespektrometri. Et nytt system for monitorering av in vitro legemiddelmetabolisme i sanntid.

Tid og sted: 10. juni 2013 10:30, ZEB-bygn. rom 2u64

Sikkerhetsfarmakologiske studier av SSRI-er - mulige effekter på nevronkulturer

Tid og sted: 10. juni 2013 10:00, Farmasibygn. rom 227

Reaktivering av p53 signalveien med MDM2 inhibitoren Nutlin-3: Anvendelse i fotokjemisk internalisering (PCI)

Tid og sted: 10. juni 2013 10:00, Farmasibygn. rom 413E

Genomiske ustabilitetsmekanismer: konstruksjon og undersøkelse av konsekvensene av en mutasjon i PCNA

Tid og sted: 10. juni 2013 10:00, Farmasibygn. rom 220

Væskefilm-mikroekstraksjon koblet til desorpsjon-elektrosprayionisering massespektrometri

Tid og sted: 10. juni 2013 09:00, Farmasibygn. rom 338

Sammenheng mellom urinsyre og inflammasjon og vaskulær funksjon hos nyretransplanterte pasienter

Tid og sted: 10. juni 2013 09:00, ZEB-bygn. rom 2u64

Sikkerhetsfarmakologiske studier av lamotrigin og valproat - mulige effekter på nevronkulturer