2014

Tidligere

Tid og sted: 19. des. 2014 09:00, Gydas vei 8, rom 450

Energimetabolisme i skjelettmuskelceller med endrede lipiddråpeproteiner.

- Studier på myotuber fra PLIN-/-mus

Tid og sted: 11. des. 2014 10:00, Rom 298B, Farmasøytisk institutt

PNGase F som verktøy i bottom-up proteomikk

Tid og sted: 10. des. 2014 11:00, Rom 365, Farmasøytisk institutt

Struktur- og aktivitetsstudier av Polysakkarider isolert fra Terminalia macroptera og Spilanthes oleracea

Tid og sted: 1. des. 2014 10:00, Rom 338, Farmasøytisk institutt

Utvikling av analysemetode for måling av 4β-hydroksykolesterol som som biomarkør for CYP3A4-fenotype i kliniske materialer

Tid og sted: 3. nov. 2014 13:00, Farmasøytisk institutt, Seminarrom 298

Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling hos yngre pakistanske kvinner i Oslo samt om dette behovet er annerledes hos eldre pakistanske kvinner.

Tid og sted: 30. okt. 2014 09:30, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Biofilmdannelse i emetiske Bacillus cereus stammer

- Effekt av næringsmiddeltilsetning i kulturmedier

Tid og sted: 27. okt. 2014 09:30, Rom 475, Farmasøytisk institutt

Fremstilling av pektin-kitosan kombinasjonsfilmer ved nøytral pH egnet for inkorporering av liposomer

Tid og sted: 24. okt. 2014 09:30, Gydas vei 8, rom 450

Regulering av signalmekanismer i celler fra pankreaskreft: Samspill mellom stellatceller og kreftceller

Tid og sted: 23. okt. 2014 11:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Immunmodulerende aktivitet relatert til struktur av pektiner i bær fra Sambucus nigra L., svarthyll

Tid og sted: 9. okt. 2014 13:00, rom 365, Farmasøytisk institutt

Polysakkarider med biologisk aktivitet isolert fra to medisinplanter fra Mali brukt mot malaria, Cassia occidentalis og Lippia chevaleiri

Tid og sted: 27. juni 2014 11:00, Farmasøytisk institutt, rom 365

Isolering og identifisering av bioaktive substanser fra den afrikanske medisinplanten Zanthoxylum heitzii og studier av toksisitet på malariamyggen, Anopheles gambiae

Tid og sted: 13. juni 2014 13:00, Farmasøytisk institutt, rom 220

Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) til analyse av nye psykoaktive stoffer i blod

Tid og sted: 13. juni 2014 10:00, Farmasøytisk institutt, rom 220

Parallel artificial liquid membrane extraction av 15 basiske legemidler i fullblod og obduksjonsblod

Tid og sted: 13. juni 2014 09:30, Farmasøytisk institutt, Seminarrom 298

Fenotypisk og genetisk kartlegging av Bacillus cereus-gruppeisolater fra Etosha National Park, Namibia - Isolering og karakterisering av nye stammer med likhet til Bacillus anthracis

Tid og sted: 12. juni 2014 09:03, Farmasøytisk institutt, rom 365

Ten Medicinal plants from Burma.

- A literature study

Tid og sted: 11. juni 2014 12:00, Farmasøytisk institutt, Auditorium 1

Legemiddelbruk i svangerskapet og ammeperioden hos kvinner med migrene. Informasjonsbehov og Risikooppfattelse

 

Tid og sted: 11. juni 2014 10:00, Farmasøytisk institutt, Seminarrom 298

Nanopartikkelbasert levering av fotosensitiserende legemiddel til bruk i fotokjemisk internalisering (PCI)

Tid og sted: 11. juni 2014 10:00, Farmasøytisk institutt, Seminarrom 297

Biomolekylære markører hos de novo nyretransplanterte pasienter – Endringer i metabolsk aktivitet, puriner og IMPDH-kapasitet i ex vivo-aktiverte lymfocytter

Tid og sted: 11. juni 2014 09:00, Farmasøytisk institutt, Auditorium 1

Migrene og Medisiner i Graviditet og Amming – MIMEGA-studien. Med fokus på holdninger til legemidler

 

Tid og sted: 11. juni 2014 09:00, ZEB, møterom 2.etg

Cloning, expression and purification of a penicillin-binding protein from Bacillus cereus

Tid og sted: 11. juni 2014 08:30, Farmasøytisk institutt, Seminarrom 475

Responsive polymeric Drug Delivery Systems

Tid og sted: 10. juni 2014 11:45, Farmasøytisk institutt, rom 297

Syntetiske studier mot potensielle lever X-reseptor ligander  

Tid og sted: 10. juni 2014 10:00, Farmasøytisk institutt, Seminarrom 298

Fotokjemisk internalisering for behandling av kreft

-Studier av celle-invasjon og migrering

Tid og sted: 10. juni 2014 10:00, Farmasøytisk institutt, Auditorium 1

Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling hos eldre pakistanske kvinner i Oslo

Tid og sted: 6. juni 2014 12:00, Farmasibygningen, rom 220

Dried blood spots på oppløselige polymere i kombinasjon med ulike prøveopparbeidelsesmetoder