2015

Tidligere

Tid og sted: 14. des. 2015 12:00, Gydas vei 8, Rom 086

Tittel: Mønstre og faktorer forbundet med sykefravær i svangerskapet: En internasjonal studie blant 15 europeiske land.

Tid og sted: 9. des. 2015 09:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Utvikling og karakterisering av alginatskum til bruk i topikal antibakteriell fotodynamisk terapi

Tid og sted: 8. des. 2015 13:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: CYP3A-fenotype, målt som 4β-hydroksykolesterol, hos pasienter før og etter nyretransplantasjon

Tid og sted: 12. nov. 2015 11:00, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Farmasøytiske intervensjoner ved E-resepter

Tid og sted: 30. okt. 2015 09:15, Rom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel:Formulering og fremstilling av stabile fluorholdige nanopartikler basert på ulike biopolymerer

Tid: 15. okt. 2015 14:00

Tittel: Hypoglykemi reduserer legumainaktivitet i makrofager. Økt legumain i plasma fra pasienter med karotisplakk

Tid og sted: 15. okt. 2015 09:00, Spiserom/fagbibliotek, Farmasøytisk institutt

Tittel: 10 Medisinplanter fra Burma (Myanmar)

Tid og sted: 17. sep. 2015 09:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Aspects of lactate signaling through hydroxy-carboxylic acid receptor 1 in the brain

Tid og sted: 28. aug. 2015 12:30, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Synthesis of putative new tubulin inhibitors derived from 2-methoxyestradiol using the ortho-formylation reaction

Tid og sted: 18. juni 2015 10:00, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Individualisering av takrolimusbehandling hos nyretransplanterte pasienter. - P-glykoprotein (ABCB1) genotype og genuttrykk

Tid og sted: 18. juni 2015 09:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Silika nanopartikler endrer morfologi og øker glutamat cystein ligase-promotoraktiviteten i PC12-celler

Tid og sted: 15. juni 2015 11:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Samfunnets betalingsvillighet for legemidler som gir kortvarige livsforlengelser for terminalt syke

Tid og sted: 15. juni 2015 09:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Adherence til immunsuppressiv behandling etter nyretransplantasjon. Validering av et verktøy

Tid og sted: 11. juni 2015 11:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Effekt av legemidler på metyleringsmønsteret til Karboksylesterase-genet

Tid og sted: 10. juni 2015 12:30, Aud.3, Kjemisk institutt

Tittel: In situ gelling implants based on temperature-responsive amphiphilic triblock copolymers

Tid og sted: 10. juni 2015 10:45, Rom Ø180, Kjemibygningen

Tittel: Kunnskap om PKA-AKAP18-PBL komplekset og dets inhibitorer

Tid og sted: 10. juni 2015 10:30, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel:Identifisering og karakterisering av lavmolekylære NPR-B antagonister

Tid og sted: 10. juni 2015 10:00, Seminarrom Ø279, Fysikkbygningen

Tittel: Syntese og biologisk testing av sinkbindende substanser mot metallo-β-laktamase (MBL)

Tid og sted: 10. juni 2015 09:15, Rom Ø180, Kjemibygningen

Tittel: AKAP18δ-PHOSPHOLAMBAN MODULATORS

-Synthesis and evaluation of new potential modulators

Tid og sted: 9. juni 2015 09:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Involveringen av intracellulære signalveier i den pro-inflammatoriske responsen indusert av amorfe silika nanopartikler i bronkiale epiteliale lungeceller (BEAS-2B)

Tid og sted: 8. juni 2015 14:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Kvantifisering av P-glykoprotein ved bruk av LC-MS/MS

Tid og sted: 8. juni 2015 12:00, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Bruk av "off-label" og uregistrerte legemidler i behandlingen av barn og nyfødte ved Akershus universitetssykehus

Tid og sted: 8. juni 2015 10:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Immundempende legemiddelbehandling hos nyretransplanterte og undersøkelse av interferon-gamma som potensiell markør på immunstatus

Tid og sted: 8. juni 2015 10:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Funksjonell analyse av det putative c-di-GMP effektorproteinet CdgL i Bacillus thuringiensis 407

Tid og sted: 5. juni 2015 11:00, Rom 365, Farmasøytisk institutt

Tittel: Bioaktive forbindelser i Syzygium guineense blad