2016

Tidligere

Tid og sted: 20. des. 2016 09:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Effekter av myokiner på nevrittutvekst in vitro som en mulig modell for nociseptive smertemekanismer i muskel

Tid og sted: 16. des. 2016 10:00, Grupperom 7, Georg Sverdrups hus

Tittel: Kvantitativ analyse av glukokortikoider i human plasma ved forenklet prøveopparbeidelse og UHPLC-MS/MS

Tid og sted: 12. des. 2016 14:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Medieomtale av ADHD-diagnose og -medisinering i Norge

Tid og sted: 12. des. 2016 12:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Pharmacological treatment approaches to ADHD in Norway and Serbia

Tid og sted: 12. des. 2016 10:00, Gydas vei 8

Tittel:

Informasjon om reseptfrie legemidler på et norsk apotek

       -hva ønsker brukerne?

Tid og sted: 8. des. 2016 09:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel:

Effekten av kombinasjonsbehandling med valproat og lamotrigin på serumkonsentrasjonen av atypiske antipsykotika og deres metabolitter

- en retrospektiv studie basert på data fra terapeutisk legemiddelmonitorering

Tid og sted: 4. nov. 2016 10:00, Rom 365, Farmasøytisk institutt

Tittel: Sammenheng mellom immunmodulerende aktivitet og struktur av pektiner fra hylleblomst (Sambucus nigra L.)

Tid og sted: 31. okt. 2016 09:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Doseringsnøyaktighet ved manipulering av to lavdoserte ASA-tabletter til barn

Tid og sted: 18. okt. 2016 09:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel:

Immunoaffinitetsbasert LC-MS/MS i biomarkør analyse

-Bruk av proteinets epitop som signaturpeptid

Tid og sted: 6. okt. 2016 09:30, Gydas vei 8, rom 086

Tittel: Infusion of C1-inhibitor to prevent ischemia-reperfusion injury in pigs

Tid og sted: 21. sep. 2016 09:30, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Uttrykk, aktivitet og sekresjon av legumain er forskjellig i M1- og M2-differensierte makrofager

Tid og sted: 15. juni 2016 12:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Paracetamol forstyrrer celledeling og differensiering i PC12-celler og kyllinglillehjerne

Tid og sted: 15. juni 2016 10:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Laktat reseptor HCAR1 sin rolle i synaptisk plastisitet

Tid og sted: 15. juni 2016 09:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Å leve med diabetes som pakistaner i Oslo sett i forhold til fare for å utvikle senkomplikasjoner

Tid og sted: 14. juni 2016 10:00, Rom 365, Farmasøytisk institutt

Tittel: Antidiabetes- og antioksidanteffekter av 14 ulike bærtyper

Tid og sted: 14. juni 2016 09:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Measured GFR using a population pharmacokinetic model for Iohexol

Tid og sted: 13. juni 2016 11:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Optimalisering og validering av en sensitiv LC-MS/MS-metode for å kvantifisere midazolam og 1-OH-midazolam i plasma fra pasienter med sykelig overvekt

Tid og sted: 13. juni 2016 10:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Utvikling av nye alderstilpassede smeltetabletter til barn basert på faste oppløsninger fremstilt ved spraytørking.

Tid og sted: 13. juni 2016 09:00, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Utvikling av en farmakokinetisk populasjonsmodell for mykofenolatmofetil i levertransplanterte pasienter

Tid og sted: 13. juni 2016 09:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Studier av struktur-aktivitets-forhold i nye sinkbindene substanser mot metallo-ß-laktamase-positive bakterier

Tid og sted: 10. juni 2016 14:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) til analyse av nye psykoaktive stoffer i plasma

Tid og sted: 10. juni 2016 12:00, Rom 338, Farmasøytisk institutt

Tittel: Bruk av direktevirkende orale antikoagulantia og andre antitrombotika blant eldre hoftebruddspasienter; prevalens og kliniske aspekter.

Tid og sted: 10. juni 2016 11:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Parallel artificial liquid membrane extraction av antidepressiva og deres metabolitter fra plasma for terapeutisk legemiddelmonitorering

Tid og sted: 10. juni 2016 10:00, Rom 338, Farmasøytisk institutt

Tittel: Legemiddelbruk ved ryggmargsskade. Holdning til og etterlevelse av legemiddelbehandling hos pasienter med ryggmargsskade behandlet ved Sunnaas sykehus HF

Tid og sted: 10. juni 2016 10:00, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Photochemical internalization (PCI) of sunitinib: efficacy and impact on sunitinib resistance