2016 - Side 2

Tid og sted: 10. juni 2016 10:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Effekt og metabolisme av forgrenede aminosyrer og uttrykk av acyl-CoA tioesterase 9 (ACOT9) i humane skjelettmuskelceller.

Tid og sted: 10. juni 2016 09:30, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Adhesjonsmolekylet BspA i Bacillus thuringiensis 407 biofilm - Rolle i pellikel biofilm-dannelse og ekspresjon av putative adhesjonsdomener for molekylære interaksjonsstudier

Tid og sted: 10. juni 2016 09:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel:

Parallell elektromembranekstraksjon

- Grunnleggende studier rundt bruk av buffere, pH-effekter og selektivitet

Tid og sted: 9. juni 2016 12:00, Rom 365, Farmasøytisk institutt

Tittel: Zanthoxylum zanthoxyloides - isolering av innholdsstoffer med antimalaria effekt

Tid og sted: 9. juni 2016 09:30, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Etablering av assay for studier av effekt av sink (Zn)-chelatorer på ß-lactam resistens i Escherichia coli biofilm

Tid og sted: 9. juni 2016 09:00, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Betydning av CYP2D6- og CYP3A4-fenotype for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter

Tid og sted: 8. juni 2016 12:30, Berzelius, Kjemibygningen

Tittel: Characterization of a pH-responsive cyclodextrin-based supramolecular self-assembly system

Tid og sted: 8. juni 2016 11:00, Rom 366, Farmasøytisk institutt

Tittel:

Structure and activity of polysaccharides from:

I. The Malian medicinal plant Glinus oppositifolius

II. The Chinese medicinal plants Gentiana crassicaulis and Ligusticum chuanxiong

Tid og sted: 7. juni 2016 11:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Elektrisk pulsstimulering av humane skjelettmuskelceller fra unge menn

Tid og sted: 7. juni 2016 09:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Effekter av derivater fra fettsyreanalogen tetradecyltioeddiksyre og maresin 1 på fettsyre- og glukosemetabolisme i myotuber, makrofager og HepG2-celler.

Tid og sted: 7. juni 2016 09:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Adherence til immunsuppressiv behandling etter transplantasjon - Validering av ulike verktøy

Tid og sted: 6. juni 2016 11:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Genvarianter med mulig betydning for legemiddelrespons ved stamcelletransplantasjon.

Tid og sted: 6. juni 2016 10:45, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Kliniske farmasøyters erfaringer med tverrprofesjonelt samarbeid

Tid og sted: 6. juni 2016 09:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Optimalisering av Western blot-metodikk for bestemmelse av CYP3A4 og CYP3A5 i ventrikkel og lever fra pasienter med sykelig overvekt

Tid og sted: 6. juni 2016 08:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Er norsk antibiotikaforskrivning i endring som følge av økt innvandring? Antibiotikaforskrivning blant leger med innvandrerbakgrunn i Groruddalen

Tid og sted: 6. juni 2016 08:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel:

Er norsk antibiotikaforskrivning i endring som følge av økt innvandring? Antibiotikaforskrivninger til pasienter med innvandrerbakgrunn i Groruddalen

Tid og sted: 3. juni 2016 13:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Bestemmelse av peptidbaserte dopingmidler i serum og fullblod med fast-fase ekstraksjon og LC-MS/MS - Dried blood spot som mulig prøvetakningsmetode. 

Tid og sted: 3. juni 2016 10:00, Rom 219, Farmasøytisk institutt

Tittel: Vannløselig dried blood spots - materiale i proteinanalyse. Utvikling av en LC-MS/MS-metode for bestemmelse av bovint serumalbumin.

Tid og sted: 3. juni 2016 09:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittle: pH-sensitive liposomer for kariesprofylakse

Tid og sted: 3. juni 2016 09:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Proteinuttrykk på isolerte lipiddråper fra myotuber

Mangel på perilipin 2 fører ikke til oppregulering av andre perilipiner

 

Tid og sted: 1. juni 2016 09:15, Seminarrom Ø257, Fysikkbygningen

Tittel: Utvikling og forenkla syntese av nye 18F-merka GnRH peptidanalogar til PET-diagnostikk av kreft

Tid og sted: 31. mai 2016 11:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel:

Glykosylering er nødvendig for internalisering og prosessering av prolegumain

- Kan modent legumain tas opp i levende humane celler?

Tid og sted: 25. mai 2016 12:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Nano-sized silica particles: Cytotoxicity and cytokine responses in lung cell models, involving differentiated THP-1 cells

Tid og sted: 9. mai 2016 09:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Identification and characterization of carboxylesterase variants.

Tid og sted: 28. apr. 2016 08:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Karakterisering av kollagen fra kalkun og fremstilling av kollagenbasert "drug delivery" systemer.