Mastereksamen Hesam Delavari

Tittel: Bruk av væske-fase mikroekstraksjon i analyse av legemidler og metabolitter  -En litteraturstudie

Interne veiledere: Stig Pedersen-Bjergaard og Astrid Gjelstad

Intern sensor: Kari Inngjerdingen

Ekstern sensor: Einar Jensen

Publisert 7. jan. 2016 07:31