Mastergradseksamen Anna Helene Høgholen

Tittel: Legemiddelbruk ved ryggmargsskade. Holdning til og etterlevelse av legemiddelbehandling hos pasienter med ryggmargsskade behandlet ved Sunnaas sykehus HF

Intern veileder: Kirsten K. Viktil

Ekstern veileder: Liv Mathiesen

Intern sensor: Henrik Schultz

Ekstern sensor: Cecilie Johannessen Landmark

Publisert 24. mai 2016 07:00