Mastergradseksamen Hilde-Merete Oftedal Askildsen

Tittel: Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) til analyse av nye psykoaktive stoffer i plasma

Interne veiledere: Astrid Gjelstad og Stig Pedersen-Bjergaard

Ekstern veileder: Elisabeth Leere Øiestad

Intern sensor: Ingunn Tho

Ekstern sensor: Einar Jensen

Publisert 27. mai 2016 07:01 - Sist endret 27. mai 2016 07:01