Mastergradseksamen Lennart Kyllesø

Tittel:

Effekten av kombinasjonsbehandling med valproat og lamotrigin på serumkonsentrasjonen av atypiske antipsykotika og deres metabolitter

- en retrospektiv studie basert på data fra terapeutisk legemiddelmonitorering

Interne veiledere: Espen Molden og Tore Haslemo

Intern sensor: Ingunn Björnsdottir

Ekstern sensor: Vigdis Aas

Publisert 24. nov. 2016 13:04 - Sist endret 24. nov. 2016 13:04