Mastergradseksamen Leung Ming Yu

Tittel: Utvikling av en farmakokinetisk populasjonsmodell for mykofenolatmofetil i levertransplanterte pasienter

Intern veileder: Anders Åsberg

Intern sensor: Hanne C. Winther-Larsen

Ekstern sensor: Nils Tore Vethe

Publisert 24. mai 2016 06:49