Mastergradseksamen Lina Mai Nguyen

Tittel: Utvikling av nye alderstilpassede smeltetabletter til barn basert på faste oppløsninger fremstilt ved spraytørking.

Interne veiledere: Ingunn Tho og Hanne Hjorth Tønnesen

Intern sensor: Astrid Gjelstad

Ekstern sensor: Øyvind Holte

Publisert 23. mai 2016 09:49 - Sist endret 23. mai 2016 09:49