Mastergradseksamen Monica Ulriksen

Tittel: Kvantitativ analyse av glukokortikoider i human plasma ved forenklet prøveopparbeidelse og UHPLC-MS/MS

Intern veileder: Stein Bergan

Ekstern veileder: Nils Tore Vethe

Intern sensor: Ingunn Björnsdottir

Ekstern sensor: Tone Agasøster

Publisert 5. des. 2016 07:59 - Sist endret 5. des. 2016 07:59