Mastergradseksamen Nikolai Notaker

Tittel: Doseringsnøyaktighet ved manipulering av to lavdoserte ASA-tabletter til barn

Intern veileder: Ingunn Tho

Eksterne veiledere: Jørgen Brustugun og Kathrin Bjerknes

Intern sensor: Astrid Gjelstad

Ekstern sensor: Inge Kjønniksen

Publisert 11. okt. 2016 08:17 - Sist endret 11. okt. 2016 08:17