Mastergradseksamen Nuriddin Abdukadir

Tittel: Uttrykk, aktivitet og sekresjon av legumain er forskjellig i M1- og M2-differensierte makrofager

Interne veiledere: Harald T. Johansen, Rigmor Solberg og Ngoc N. Lunde

Intern sensor: Tor Gjøen

Ekstern sensor: Vigdis Aas

Publisert 9. sep. 2016 08:17