Mastergradseksamen Ørjan Apeland

Tittel: Studier av struktur-aktivitets-forhold i nye sinkbindene substanser mot metallo-ß-laktamase-positive bakterier

Interne veiledere: Pål Rongved og Ove Alexander Høgmoen Åstrand

Intern sensor: Helene Jonassen

Ekstern sensor: Sigrid Fossheim

Publisert 27. mai 2016 06:52