Mastergradseksamen Peter Huy Vo Le

Tittel: Optimalisering og validering av en sensitiv LC-MS/MS-metode for å kvantifisere midazolam og 1-OH-midazolam i plasma fra pasienter med sykelig overvekt

Interne veiledere: Hege Christensen, Ida Robertsen og Monica Hermann

Intern sensor: Tor Gjøen

Ekstern sensor: Tore Haslemo

Publisert 30. mai 2016 13:42 - Sist endret 30. mai 2016 13:42