Mastergradseksamen Susanna Kyllikki Honkanen

Tittel: Effekter av myokiner på nevrittutvekst in vitro som en mulig modell for nociseptive smertemekanismer i muskel

Interne veiledere: Arild Rustan og Hege Thoresen

Ekstern veileder: Fred Haugen, STAMI

Intern sensor: Rigmor Solberg

Ekstern sensor: Jørgen Jensen, Norges idrettshøgskole

Publisert 24. nov. 2016 13:33