2017

Tidligere

Tid og sted: 19. des. 2017 10:0012:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Photochemical internalization as a treatment option for radiation-resistant cancers

Tid og sted: 15. des. 2017 13:0015:00, Møterom 450, Gydas vei 8

Apotekbrukernes kunnskapsnivå om reseptfrie smertestillende medisiner

Tid og sted: 12. des. 2017 10:3012:30, Seminarrom 475. Farmasøytisk institutt

Tittel: Analyse av thyroglobulin ved hjelp av væskekromatografi massespektrometri - fokus på enkelte faktorer for immunoekstraksjon

Tid og sted: 1. nov. 2017 14:0016:00, Farmakognosibiblioteket 3.etg., Farmasøytisk institutt

Tittel: Enzymdegradering og strukturbestemmelse av immunmodulerende pektiner fra hylleblomst (Sambucus nigra L.)

Tid og sted: 1. nov. 2017 10:3012:30, Farmakognosibiblioteket 3. etg., Farmasøytisk institutt

Struktur- og aktivitetsstudier av isolerte polysakkarid- og melaninfraksjoner fra Inonotus obliquus

Tid og sted: 23. okt. 2017 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Effekter av tioeterfettsyrer på glukose- og lipidmetabolisme i muskel- og leverceller

Tid og sted: 12. okt. 2017 09:0011:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Medikamentell kreftbehandling og bivirkninger.

- Fokus på legemiddelsamtale og rådgivning

Tid og sted: 24. aug. 2017 12:0015:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Erfaringer med diabetesbehandling blant somaliere i Norge

Tid og sted: 22. aug. 2017 10:0012:00, Forskningsparken

Tittel: Generation and Characterization of Novel Zebrafish Models for Epileptogenesis

Tid og sted: 27. juni 2017 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Effekt av propofol på energimetabolisme i humane myotuber

Tid og sted: 19. juni 2017 10:0012:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Interessesenters syn på farmasistudenters praksisperiode

Tid og sted: 15. juni 2017 09:0011:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Utvikling og karakterisering av kryssbundne alginat- og pektinbaserte nanopartikler til bruk i munnhulen

Tid og sted: 14. juni 2017 13:3015:30, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel:

Type 2 diabetes blant kurdere i Norge 

- erfaringer med og holdninger til livsstilsendringer og legemiddelbruk

Tid og sted: 13. juni 2017 09:0011:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Stabilitet og holdbarhet av dosepakkede legemidler - furosemid og natriumvalproat

Tid og sted: 12. juni 2017 14:0016:00, Møterom 450, Gydas vei 8

Tittel:

Eksponering av skjelettmuskel for kulde in vitro og in vivo

- Effekt på genuttrykk av termoreseptorer

Tid og sted: 12. juni 2017 11:3013:30, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten

Tid og sted: 12. juni 2017 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Targeting B-RAF Mutated Sarcomas

Tid og sted: 9. juni 2017 13:0015:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: c-di-GMP regulated cellulose synthesis in Bacillus thuringiensis 407

Tid og sted: 9. juni 2017 12:0014:00, Farmakognosibiblioteket i 3.etg., Farmasøytisk institutt

Tittel: Isolering og karakterisering av polyfenoler fra gresk fjellte, Sideritis scardica

Tid og sted: 9. juni 2017 12:0014:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Polysakkarider i granmatriske (Lactarius deterrimus)-struktur og aktivitetsstudier

Tid og sted: 9. juni 2017 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Effect of body weight and low calorie diet on the pharmacokinetics of midazolam in patients with severe obesity

Tid og sted: 9. juni 2017 09:0011:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Struktur- og aktivitetsstudier av polysakkarider isolert fra fåresopp (Albatrellus ovinus)

Tid og sted: 8. juni 2017 13:0016:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Syntese og biologisk evaluering av nye fenazin 5,10-dioksider som potensielle legemidler mot akutt myelogen leukemi

Tid og sted: 8. juni 2017 13:0015:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Utvikling av sonde for elektromembranekstraksjon direkte koblet til massespektrometri for in vitro metabolismeforsøk

Tid og sted: 8. juni 2017 12:3015:30, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Behandling av post-transplantasjonsdiabetes mellitus hos nyretransplanterte pasienter. Interimanalyse av effekt og sikkerhet ved bruk av empagliflozin.