2017 - Side 2

Tid og sted: 8. juni 2017 09:3011:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Formulering og karakterisering av fotosensitiser i Natural Deep Eutectic Solvents (NADES)

Tid og sted: 8. juni 2017 09:0011:00, Seminarrom Ø279, Fysikkbygningen

Tittel: Synthesis of new metallo-ß-lactamase inhibitors to combat resistant bacteria

Tid og sted: 6. juni 2017 14:0016:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Individualisering av takrolimusbehandling hos nyretransplanterte pasienter ved hjelp av legemiddelnivåer i immunceller

Tid og sted: 6. juni 2017 13:0015:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) til analyse av basiske upolare substanser og benzodiazepiner

Tid og sted: 6. juni 2017 11:0013:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: The Proton Pump Inhibitor Lansoprazole Directly Inhibits the Cysteine Protease Legumain

Tid og sted: 6. juni 2017 09:0011:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Parallel artificial liquid membrane extraction av et basisk legemiddel og dets polare metabolitter fra urin

Tid og sted: 6. juni 2017 09:0011:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Association between systemic exposure of ganciclovir and effect and side effects

Tid og sted: 6. juni 2017 09:0011:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Har diacylglyserol acyltransferase 1 og 2 ulike roller i lipidmetabolismen i humane skjelettmuskelceller?

Tid og sted: 6. juni 2017 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Vitamin D regulerer legumain i ulike cellemodeller og vitamin D-bindende protein er substrat for legumain

Tid og sted: 2. juni 2017 13:0015:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Formulering og fremstilling av fluorholdige nanopartikler for bruk i munnhulen

Tid og sted: 2. juni 2017 12:3014:30, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Inklusjon av forbrukskostnader og produksjonsgevinster når legemidler gir flere leveår

Tid og sted: 2. juni 2017 12:1514:15, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Epitopfisking - selektiv immunocapture av proteotypiske epitop-peptider

Tid og sted: 2. juni 2017 09:3011:30, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Optimalisering av Western blot-metoder for semikvantifisering av CYP3A-enzymer og P-glykoprotein i humant nyrevev

Tid og sted: 2. juni 2017 09:0012:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Characterization of Atlantic salmon Toll-like receptor 3 Poly I:C - a potential new adjuvant for vaccines against viral diseases in aquaculture

Tid og sted: 1. juni 2017 12:3014:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Dried Matrix Spots i LC-MS/MS-basert proteinanalyse: Metodeoptimalisering for kvantifisering av insulin og hCG i klinisk relevante konsentrasjoner.

Tid og sted: 1. juni 2017 12:3014:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Kan prenatal paracetamoleksponering påvirke nevroutviklingen? In vivo og in vitro studier i kyllingembryo og PC12-celler for vurdering av effekter på genetiske regulatorer, nevronale utviklingsmarkører og lillehjernens morfologi

Tid og sted: 1. juni 2017 09:0011:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Doseringsnøyaktighet ved manipulering av acetylsalisylsyretabletter

Tid og sted: 1. juni 2017 09:0011:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Role of calcium signaling in cytokine production induced by silica nanoparticles in bronchial epithelial lung cells (BEAS-2B)

Tid og sted: 1. juni 2017 09:0011:00, Seminarrom Ø279, Fysikkbygningen

Tittel: Syntese og biologisk evaluering av nye heterosykliske analoger av 2-metoksyøstradiol

Tid og sted: 1. juni 2017 09:0011:00, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Tittel: Betydning av alder for kjønnsforskjeller i CYP3A4-fenotype hos pasienter behandlet med eller uten enzyminduserende antiepileptika

Tid og sted: 31. mai 2017 10:0012:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Mucoadhesive buccale filmer til barn: Utvikling av formulering og studier i en biorelevant munnhulemodell

Tid og sted: 31. mai 2017 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Forskrivning og etterlevelse av legemiddelbehandling for kalsiumfosfatbalanse hos pasienter i hemodialyse

Tid og sted: 30. mai 2017 13:0015:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Befolkningens kunnskap om reseptfrie smertestillende legemidler

Tid og sted: 30. mai 2017 10:3012:30, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Befolkningens kunnskap om antibiotika

Tid og sted: 18. mai 2017 14:3016:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Hva er verdien av legemiddelinformasjon fra farmasøyter og hvordan varetar farmasøytene rådgivningsrollen