2017 - Side 3

Tid og sted: 15. mai 2017 13:0015:00, Gydas vei 8, rom 086

Tittel: Kartlegging av palliativ smertebehandling på sykehus for farmasøytisk vurdering av standardisering

Tid og sted: 10. mai 2017 10:0012:00, "Farmakognosibiblioteket" i 3.etg., Farmasøytisk institutt

Tittel: Soya. Beskrivelse av planten, og bruken av den som mat og medisin.

Tid og sted: 5. mai 2017 09:0011:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Erfaringer og holdninger vedrørende antibiotikabruk blant serbere i Norge

Tid og sted: 4. mai 2017 09:0011:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Endret glukosetoleranse og redusert lipiddråpestørrelse i lever i fravær av perilipin 5

-Intervalltrening i Plin5 knock-out mus som spiser chow- eller høyfettdiett

Tid og sted: 28. apr. 2017 12:3014:00, Rom 086, Gydas vei 8

Tittel: Etterlevelse av legemidler for behandling av astma/allergi i svangerskapet

Tid og sted: 20. apr. 2017 12:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Studier av antidepressiva i kyllinglillehjerne og PC12-celler - Effekter av escitalopram og venlafaksin på genetiske regulatorer og neuronale utviklingsmarkører

Tid og sted: 14. feb. 2017 14:0016:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel:

Introduksjon til mystery shopping i apotekpraksis.

Systematisk oversikt og egen empiriske studien av apotekets service omkring kvinners fertilitet

Tid og sted: 26. jan. 2017 10:0011:00, Farmakognosibiblioteket i 3.etg, Farmasøytisk institutt

Tittel: 10 Medisinplanter fra Burma. En litteraturstudie

Tid og sted: 13. jan. 2017 09:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Hvordan blir nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk fulgt i norsk primær- og spesialisthelsetjeneste?