Mastergradseksamen Faisa Ali Bulhan

Tittel: Analyse av thyroglobulin ved hjelp av væskekromatografi massespektrometri - fokus på enkelte faktorer for immunoekstraksjon

Interne veiledere: Trine G. Halvorsen, Leon Reubsaet og Maren C. S. Levernæs

Intern sensor: Rigmor Solberg

Ekstern sensor: Erlend Hvattum

Publisert 30. nov. 2017 12:31 - Sist endret 30. nov. 2017 12:31