Mastergradseksamen Hasina Azizullah

Tittel: Isolering og karakterisering av polyfenoler fra gresk fjellte, Sideritis scardica

Interne veiledere: Helle Wangensteen og Karl Egil Malterud

Intern sensor: Stig Pedersen-Bjergaard

Ekstern sensor: Torgils Fossen

Publisert 16. mai 2017 11:11 - Sist endret 16. mai 2017 11:11