Mastergradseksamen Kine Eide Kvitne

Tittel: Behandling av post-transplantasjonsdiabetes mellitus hos nyretransplanterte pasienter. Interimanalyse av effekt og sikkerhet ved bruk av empagliflozin.

Intern veileder: Anders Åsberg

Intern sensor: Eili Tranheim Kase

Ekstern sensor: Pål Falck

Publisert 16. mai 2017 13:39 - Sist endret 16. mai 2017 13:39