Mastergradseksamen Lioubov Teveleva

Tittel: Struktur- og aktivitetsstudier av polysakkarider isolert fra fåresopp (Albatrellus ovinus)

Intern veileder: Anne Berit Samuelsen

Intern sensor: Stig Pedersen-Bjergaard

Ekstern sensor: Simon Ballance

Publisert 22. mai 2017 07:41 - Sist endret 22. mai 2017 07:41