Mastergradseksamen Mina Minh Thi Le

Tittel: Stabilitet og holdbarhet av dosepakkede legemidler - furosemid og natriumvalproat

Interne veiledere: Ingunn Tho og Hanne Hjorth Tønnesen

Eksterne veiledere: Vigdis Staven og Magnhild Lange

Intern sensor: Eili Tranheim Kase

Ekstern sensor: Per Waaler

Publisert 30. mai 2017 12:28 - Sist endret 30. mai 2017 12:28