Mastergradseksamen Sindre Støa

Tittel: Syntese og biologisk evaluering av nye fenazin 5,10-dioksider som potensielle legemidler mot akutt myelogen leukemi

Interne veiledere: Pål Rongved og Elvar Ôrn Viktorsson

Intern sensor: Arild Rustan

Ekstern sensor: Bengt Erik Haug

Publisert 22. mai 2017 11:13 - Sist endret 22. mai 2017 11:13