Mastergradseksamen Torstein Kige Rye

Tittel: Utvikling av sonde for elektromembranekstraksjon direkte koblet til massespektrometri for in vitro metabolismeforsøk

Intern veileder: Stig Pedersen-Bjergaard

Ekstern veileder: Nickolaj J. Petersen

Intern sensor: Helene Jonassen

Ekstern sensor: Alf Terje Andersen

Publisert 23. mai 2017 07:38 - Sist endret 23. mai 2017 07:38