Mastergradseksamen Zenit Kaidzija

Tittel: Effekt av propofol på energimetabolisme i humane myotuber

Interne veiledere: Hege Thoresen og Arild Rustan

Intern sensor: Pål Rongved

Ekstern sensor: Fred Haugen

Publisert 13. juni 2017 14:00 - Sist endret 13. juni 2017 14:00