2018 - Side 2

Tid og sted: 7. juni 2018 13:3015:30, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Studie av cellulose i biofilm av humanpatogene bakterier i Bacillus cereus-gruppen

Tid og sted: 7. juni 2018 13:3015:30, Farmakognosibiblioteket 3.etg., Farmasøytisk institutt

Pektiner i tomat (Solanum lycopersicum L.)

Tid og sted: 7. juni 2018 12:3014:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Langtidseffekter i HBEC 3-KT celler eksponert for Si10 nanopartikler

Tid og sted: 7. juni 2018 10:3012:30, Farmakognosibiblioteket i 3.etg., Farmasøytisk institutt

Struktur og biologisk aktivitet av ekstrakter og isolerte polysakkarider fra Inonotus obliguus

Tid og sted: 7. juni 2018 09:0011:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

HCAR1-dependent intracellular signaling in fibroblast

Tid og sted: 6. juni 2018 13:0015:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Manipulering av warfarin-tabletter til barn: Doseringsnøyaktighet for to warfarin-tabletter med validert UHPLC-metode

Tid og sted: 6. juni 2018 13:0015:00, Rom 450, Gydas vei 8

Helsepersonells erfaringer med utskrivelse av pasient - med fokus på legemiddelinformasjonsoverføring til pasient, omsorgspersoner og behandlingsenheter

Tid og sted: 5. juni 2018 13:0015:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Forlikelighet mellom legemidler og total parenteral ernæring som parallellinfusjon til barn

Tid og sted: 5. juni 2018 11:0013:00, Rom 086, Gydas vei 8

LPS og TNF-alfa regulerer legumain og cathepsin B under osteoblastdifferensiering av humane mesenkymale stamceller

Tid og sted: 5. juni 2018 10:0012:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Effekt av Maresin 1 på immortaliserte musemakrofager

Tid og sted: 5. juni 2018 09:0011:00, Rom 086, Gydas vei 8

Effekter av deksametason på differensiering av og cysteinproteaser i humane mesenkymale stamceller

Tid og sted: 4. juni 2018 13:3015:30, Rom 450, Gydas vei 8

Medikamentell behandling av ADHD i Norge fra 2004-2016 med fokus på tidlig avslutning og varighet av behandling - En farmakoepidemiologisk studie

Tid og sted: 4. juni 2018 11:3013:30, Rom 450, Gydas vei 8

Bruken av hormonelle prevensjonsmidler, 2004-2017. En farmakoepidemiologisk analyse

Tid og sted: 4. juni 2018 09:0011:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Biosimilars: Intellectual Property, Regulatory Aspects and Clinical Documentation, with Focus on Monoclonal Antibodies.

Tid og sted: 1. juni 2018 12:3014:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Kvantitativ bestemmelse av beta-2 agonister i urin ved hjelp av "Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction" og væskekromatografi massespektrometri

Tid og sted: 1. juni 2018 08:3010:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Bestemmelse av rusmidler i blod basert på Volumetric Absorptive Microsampling, Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction og væskekromatografi-massespektrometri

Tid og sted: 31. mai 2018 09:0012:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Parallell ekstraksjon av basiske legemidler over kunstige væskemembraner

Tid og sted: 29. mai 2018 11:0013:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Papirbasert immunoekstraksjon, en konseptuell prøvetakingsmetode for massespektrometrisk proteinanalyse

Tid og sted: 25. mai 2018 12:0014:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Erfaringer og holdninger vedrørende antibiotikabruk hos kurdere i Oslo

Tid og sted: 23. mai 2018 13:3015:30, Rom 450, Gydas vei 8

Predikering av interaksjonen mellom atorvastatin og ciklosporin (CsA) ved bruk av PBPK-modell (Simcyp)

Tid og sted: 8. mai 2018 11:0013:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Antibiotikabehandling ved samfunnservervet pneumoni ved sykehus i Helse Møre og Romsdal

Tid og sted: 30. apr. 2018 09:0012:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Mapping and comparing attitudes, practices and believes of physicians who treat ADHD in Serbia, Norway and Iceland

Tid og sted: 27. apr. 2018 09:3011:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Identification of Specialized Pro-resolving Mediators: An Overview of Methods and Initial Efforts Towards New Methodology

Tid og sted: 24. apr. 2018 13:3015:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Mulige nevroutviklingsforstyrrelser av opioider - studier in vivo og i nevronkulturer

Tid og sted: 23. apr. 2018 10:3012:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel:

Norwegian Pharmacy Customers' Knowledge about Antibiotics

-in Harstad and Surroundings